Thông tin liên hệ

PHÒNG KHÁM 41 ĐẶNG VĂN NGỮ
CHUYÊN KHOA: RĂNG HÀM MẶT - TAI MŨI HỌNG
Số điện thoại
(024) 35726713 - Hotline: 0903 468 882/ 090 328 0105
Email: nhakhoadangvanngu@gmail.com
Giờ làm việc
Thứ 2 - CN
8:30 AM - 11:30 AM | 2:00 PM - 8:00 PM

Biểu mẫu liên hệ